Om oss

SAGBRUKET PÅ HØYE

Høye er et lite sted i Marnardal, ikke langt fra Kristiansand og Mandal. Her har det vært sag siden tidlig på 1800-tallet. Høye Sag har vært et klassisk gårdssagbruk, et lite sagbruk til eget bruk og levering til bønder og byggmestre i området. Sammen med annen gårdsdrift har det dannet livsgrunnlaget for familen Høye i generasjoner.

Arne Høye er født i 1959 og er utdannet teaterinstruktør og agronom. Det var ingen selvfølge at han skulle overta saga og drive den videre, men når man vokser opp på en bondegård, er man både bundet og knyttet til tradisjonen. Tidlig på 1990-tallet overtok Arne Høye mer og mer av familiens sagbruksdrift.

Etter hvert gikk saga så det kvein. Og det gikk an å leve av det. Teatermannen var blitt sagbruker på heltid og teater-mann på fritiden. Generasjons-saga var i full drift. Av sin far hadde Arne Høye lært - slik hans far lærte det av sin far som hadde lært det av sin far som lærte det av sin far - om forskjellen på godt og dårlig trevirke. Arne Høye satset på kjerneved av seintvokst furu, plommen i egget, det gylne gullet inni furua, den mest kompakte delen av furua som er naturlig impregnert av treets egne ekstraktstoffer. Så fikk han Vest- Agder fylkeskommunes miljø-vernpris for sitt arbeid med å tilby et slitesterkt og miljøvennlig alternativ til trykkimpregnerte materialer. Saga kvein. Og det gikk an å leve av det. Men så ble det bom stopp.


I 1993 brant saga ned. Arne Høye var sagbruker uten sag. Nå var det lett å begynne med noe annet, men Høye spyttet i nevene og gikk på med krum hals. Banken og bygdeutviklingsmidler gjorde det mulig å bygge opp saga igjen. Arne Høye valgte å bygge den selv. Det tok ett år og vel så det, og det kostet omkring 2,5 milloner kroner. Og ennå er det detaljer ved saga som stadig utvikles og forbedres. Men saga kviner igjen. Og ikke nok med det: Høye Sag engasjerer nå to større sagbruk for å klare å levere den mengden med kjerneved som etterspørres. Rekorden så langt er produksjon av 300.000 løpemeter kjerneved på ett år; det er 1.300 kubikkmeter kjerneved, og utgjør kledning til omkring 170 eneboliger. Målet er jevn og solid produksjon på 250.000 løpemeter kjerneved i året.

Men noen mener det ikke er nok kjerneved i de norske skogene. Arne Høye mener det er viljen og fantasien det kommer an på. Kjerneved er brukt av kjennere helt siden vi begynte å bygge hus her i landet. Og nå er det Høye Sag som legger sin ære i å levere kvalitetssikret kjerneved til dem som vil bygge eller rehabilitere store og små hus på en klassisk norsk og naturlig måte.

En ekte nisje bedrift for et ekte par.

Høye Sag er i dag blitt solid nisjebedrift med produksjon av kjernevedkledning.
Når en kvinne og en mann slår seg sammen og drar i samme retning kan det ikke gå galt. Høye Sag er blitt et begrep. Gjennom oppbygning over lang tid og stadig forbedringer er nå produksjonen både rasjonell og ettertraktet. Jernvitrolbehandling er det siste som er satt i system og er blitt svært så populært.

God sortering og godt samarbeid med byggmestre, har gitt et stabilt marked for kjerneved. Selv de store kjedene har sett at kjerneved er kommet for å bli.

Vi som driver her har et prinsipp, kommer det noen, så skrus maskinene av og vi tar en prat. Det er godt for sjela og på lang sikt er det viktig å se at vi ikke bare skal tenke økonomi men livskvalitet.

Til slutt hvem bestemmer kledningen hjemme ? Kan det være damene. Hmmm.


Godt å ha ei dame på laget her på saga.