Jernvitrol behandlet kjerneved

Høye Sag a/s kan levere kjerneved av furu behandlet med jernvitrol.

Kjernevd av furu egner seg godt til behandling med jernvitrol. En får en kjemisk farging av treverket som får et grått preg. Dette vil på sikt bli overtatt av treets egen gråfarge ( gråsopp ) som på kjerneved blir sølvgrå og gylden. Dette er ikke en impregnering men det vil hemme veksten av sopp til en viss grad. En skal være klar over avrenning av kledningen den første tiden som kan gi misfarging av mur og hellere. Dette som rustvann.